گامی عملیاتی جهت توسعه فناوری‌های نوین در پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن

نخستین جلسه هم‌اندیشی حوزه فناوری‌های نوین با حضور مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن و جمعی از خبرگان دانشگاهی و صنعت ساختمان در هلدینگ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ نخستین جلسه هم‌اندیشی حوزه فناوری‌های نوین با حضور روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه معاون فناوری و ساخت، مدیر نظارت فنی - اجرایی، مدیر و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه، غفاری مشاور مدیر عامل و از چهره‌های برجسته مهندسی کشور و جمعی از خبرگان دانشگاهی و صنعت ساختمان، 25 آذر ماه امسال در سالن جلسات مدیر عامل برگزارگردید.

جلسه فنی

در این نشست تخصصی ضمن دعوت از فرحبد (ریاست بخش سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، پرستش(عضو کمیته تدوین مبحث 11 مقررات ملی ساختمان)، اصغری (عضو عیات علمی دانشگاه) و کیوانفر از شرکت کیسون، رویکردهای آیین‌نامه‌ای و راهکارهای توسعه‌ای فناور‌ی‌های نوین ساخت سازه معرفی و بررسی گردید. همچنین "سند راهبردی تیپولوژی سیستم‌های ساخت سازه" توسط مدیریت تحقیق و توسعه ارایه و پیشنهاد گردید. در نهایت مقررشد جلسات منظم دوره‌ای با رویکرد توسعه فناوری‌های نوین سازه و پس از سازه در تیپ‌های ساخت و سازگروه در هلدینگ برگزار گردیده ونتایج حاصل بصورت دستورالعمل‌ها و سندراهبردی در مجموعه شرکت‌ها گسترش یابد

جلسه فنی
 
گامی عملیاتی جهت توسعه فناوری‌های نوین در پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن .

 

۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۸