دومین نشست کمیته توسعه فناوری و روشهای ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ دومین  جلسه هم‌اندیشی کمیته توسعه فناوری و روش های ساخت گروه سرمایه گذاری مسکن  با حضور خبرگان مدعو، دکتر فرحبد(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی)، دکتر پرستش (عضو کمیته مبحث 11 مقررات  ملی ساختمان)، مهندس کیوانفر(مشاور شرکت کیسون) و با همراهی مهندس بهرام غفاری (مشاور مدیر عامل و از چهره های برجسته مهندسی کشور ) و مدیر و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه یکشنبه 23 دی ماه 1397 در هلدینگ برگزار گردید.
در این نشست که با عنوان " مروری بر سیستم های سازه ای "تشکیل شد، پس از تشریح استراتژیهای شرکت در حوزه ساخت و ساز، واحد تحقیق و توسعه ضمن معرفی تیپ بندی و فراوانی پروژه های جاری و آتی گروه، سبدی از "سیستم های سازه ای و فناوری های ساخت" را در هر گروه پیشنهاد نمود. 
در نهایت اعضای کمیته تصمیم گرفتند با توجه به وجود 88% پروژه های شرکت در مناطق لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد و برمبنای تیپ بندی تعداد طبقات و واحدهای پروژه ها، سبد سیستم های سازه ای در اولین گام اصلاح شده و با معیارهایی که در جلسه آتی مشخص خواهد شد، تدقیق می گردد.

جلسه واحد تحقیق و توسعه
جلسه واحد تحقیق و توسعه

۲۴ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۰۵