طرح برگزیده معماری «پروژه باغ جنت اصفهان» معرفی شد

در یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن، از 5 طرح معماری (پروژه باغ جنت اصفهان)، ارائه شده به دبیرخانه کمیته، طرح‌های برگزیده انتخاب و معرفی گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون فناوری و مدیریت ساخت)، مدرس هاشمی (مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود) و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین‌الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس سیدجواد میرحسینی، مهندس پورکرامتی و مهندس فرجام، از معماران برجسته‌ترین کشور، و همچنین با حضور نماینده مالکین زمین فوق روز دوشنبه اول بهمن ماه 1397در دفتر جلسات مدیر عامل گروه برگزار شد.

یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن

در ابتدای این جلسه مدرس هاشمی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، با اشاره به روند اجرایی فراخوان طرح معماری پروژه باغ جنت اصفهان گفت: این شرکت در اوایل دی‌ماه امسال اقدام به فراخوان طراحی معماری پروژه فوق نمود، و با در اختیار قرار دادن و در فرصتی یک‌ ماهه و ابلاغ خواسته‌های کارفرمایی، سرانجام 5 طرح که همگی از طراحان برجسته شهر اصفهان انتخاب شده بودند، به دبیر خانه کمیته معماری ارسال گردید.

پس از ارائه گزارش مدیر عامل شرکت زاینده‌رود، طراحان یک به یک به معرفی طرح خود پرداختند که مشخصات و مزیت‌های طرح خود را به اطلاع اعضای کمیته رساندند. پس از ارائه طرح‌ها، اعضای کمیته به جمع‌بندی و انتخاب طرح‌های برگزیده اقدام نمودند که با جدول امتیاز دهی، طرح برتر مشخص و معرفی گردید.   

بر اساس اعلام اعضای کمیته، طرح معماری، شفیعی (مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن) به عنوان طرح برتر (مشروط بر حل مسائل مختلف از نگاه داوران)، طرح‌ ارائه شده مهندس شروین حسینی رتبه دوم و مهندس هومن زندی نیز به عنوان رتبه سوم معرفی شدند. جوایز رتبه‌های اول تا سوم نیز به ترتیب، نفر اول عقد قرارداد طراحی پروژه باغ جنت اصفهان، نفر دوم مبلغ  200 میلیون ریال و نفر سوم مبلغ 150 میلیون ریال خواهد بود. 

در پایان این جلسه اعضای کمیته، از آثار و طرح‌های معماری پروژه باغ جنت اصفهان بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است پس از برگزاری موفق مسابقه بازآفرینی شهری تبریز (پروژه آیمان)، جریان مسابقات معماری در گروه سرمایه‌گذاری مسکن آغاز شده است و تاکنون برای پروژه‌های اسکان تبریز، عتیق اردبیل و باغ جنت اصفهان از این روش برای انتخاب معمار برتر با داوری کمیته معماری گروه استفاده نمودند.

یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن
یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن
یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن
یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن


یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن
یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن
یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن
یازدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌ گذاری مسکن

۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۳۷