سومین نشست کمیته توسعه فناوری و روشهای ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ سومین جلسه هم‌اندیشی کمیته توسعه فناوری و روش های ساخت گروه سرمایه گذاری مسکن  با حضور خبرگان مدعو، فرحبد(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی)،  طبیب زاده،  کیوانفر(مشاور شرکت کیسون) و با همراهی  بهرام غفاری (مشاور مدیر عامل و از چهره های برجسته مهندسی کشور)، مهندس رحمتی(معاون فنی،اجرایی شرکت الوند)،  فلاحی (مدیر ارزیابی فنی،اجرایی گروه)،  خدادادیان (مدیر تحقیق و توسعه) و کارشناسان این مدیریت هفتم بهمن ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار گردید.

در این نشست ضمن معرفی تیپ بندی پروژه های  شرکت بر اساس طبقات سازه ای و تعداد واحدهای تولیدی و مدل پیشنهادی توسط واحد تحقیق و توسعه، خبرگان گروه، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص نحوه طبقه بندی پروژه ها بیان نموده و در نهایت تیپ بندی پروژه ها بر مبنای تعداد طبقات به تصویب رسید. به منظور تعیین سیستم های بهینه سازه ای متناسب با طبقه بندی مصوب، نیاز به تعریف معیارهای مناسب خواهد بود.

مقرر شد معیارها در دو سطح تعریف گردد. در سطح کلان، کیفیت(با تعریف شاخص های معین)، سرعت اجرا، زمان و ایمنی و در سطح دو زیرمعیارهای مربوطه ارائه شود. این بررسی ها در نهایت منجر به شناسایی و توسعه تکنولوژی های نوین ساخت در پروژه های گروه خواهد شد و افزایش شاخص ارزش و کاهش هزینه ها را در بر خواهد داشت.

نشست کمیته  توسعه فناوری و روشهای ساخت

۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۲۸