ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران تغییر کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که نهم بهمن ماه امسال در دفتر این شرکت برگزار شد. روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، طی حکمی «علی نبی زاده» را به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز، جهت عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران منصوب کرد.

ایشان همچنین از زحمات «حسین حیدری» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر و تشکر نمود.

تغییرات درهیات مدیره تهران بهمن 97

۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵