برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری در سال 1397

در سیزدهمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری مسکن، دو پروژه در تهران و اصفهان به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ کمیته سرمایه‌گذاری شرکت متشکل از احمد فرشچیان (رییس هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری مسکن)، ظهیری (مدیر عامل گروه) به همراه معاونین و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، روز سه شنبه دوم بهمن ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل تشکیل گردید.

برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری در سال 1397

در این جلسه که مدرس هاشمی،‌ مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود به همراه معاونین وصالحی وزیری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نوین پایدار نیز به همراه معاونین خود حضور داشتند دو پروژه متعلق به این دو شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

از موضوعات این جلسه بررسی دو پروژه پیشنهادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود و نوین پایدار بود.

«پروژه آسمان البرز» واقع در گرمدره تهران نخستین پروژ‌ه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت. و پس از توضیحات کامل صالحی وزیری، مدیر عامل این شرکت، اعضای کمیته با ورود این شرکت به احداث این پروژه موافقت نمودند. این پروژه با مساحت حدود 12000 مترمربع، و استعداد حدود 105 واحد مسکونی در دو بلوک می‌باشد.

 

دستور بعدی جلسه، بررسی «پروژه مسکونی گل نرگس» در شهر اصفهان بود، مدرس هاشمی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود توضیحات لازم را در این خصوص ارائه نمود. پس از بررسی‌ پروژه توسط اعضای کمیته، درنهایت این پروژه به تصویب رسید و مقرر شد اقدامات لازم جهت طراحی پروژه صورت پذیرد. پروژه شراکتی «گل نرگس اصفهان» با مساحت حدود 16500 متر مربع با استعداد 90 واحد مسکونی می‌باشد که با مشارکت شهرداری اصفهان در آینده‌ای نزدیک احداث خواهد شد.

شایان ذکر است کمیته سرمایه‌گذاری شرکت با ترکیب رئیس هیات مدیره، مدیر عامل، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار، معاون فناوری و مدیریت ساخت، معاون مالی و منابع انسانی و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، پروژه‌های معرفی شده به شرکت را ارزیابی و در صورت تایید، مجوز ورود شرکت‌ها به پروژه‌های مذکور توسط هلدینگ صادر می‌گردد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۴۳