تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس

در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس دو عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس که 10 بهمن ماه امسال در دفتر هلدینگ برگزار شد. روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در احکامی جداگانه «نادر رمضانی» را به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز به عنوان رئیس هیات مدیره و «محسن بهرام غفاری» را به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس، منصوب کرد.

در این جلسه که معاونین مدیر عامل هلدینگ به همراه معاونین و مدیران شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس نیز حضور داشتند مدیر عامل گروه از زحمات «اکبر میرشفیعی»  و «سید کمال الدین شهریاری» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر به عمل آورد.

تودیع و معارفه پردیس بهمن 97

 

تودیع و معارفه پردیس بهمن 97

تودیع و معارفه پردیس بهمن 97

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۱۲