تودیع و معارفه در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب

«بابک کاشمری» به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ 11 بهمن ماه 1397 مصطفایی، مدیر مجامع و امور شرکت‌ها با حضور در دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب، به نمایندگی از مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، حکم انتصاب «بابک کاشمری» به عنوان رئیس هیات مدیره جدید این شرکت را به ایشان تقدیم نمود. در حکم دیگر نیز «فریبز جاهدی» مدیر عامل کنونی این شرکت نیز به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شد.

در این جلسه که از زحمات «مجتبی نیک کردار»  و «حسن ریحانی پور» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر به عمل آمد.

تودیع و معارفه در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۰۲