مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تشکیل شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، منتهی به 31 شهریور ماه 1397 در روز یکشنبه 14 بهمن ماه امسال با مشارکت کلیه سهامداران در دفتر هلدینگ تشکیل شد

مجمع جنوب بهمن 97 .

 ترکیب هیأت رئیسه مجمع را «سید مسعود مروج جهرمی» به عنوان رئیس مجمع، «محمدمهدی نادری نورعینی» به عنوان ناظر اول «میر احمد مصطفایی میلانی»به عنوان ناظر دوم، و «مهدی ابراهیمی میمند» به عنوان منشی تشکیل دادند.

فرشاد فرزین، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره را برای سهامداران ارائه و فعالیت‌ها و برنامه‌های این شرکت را برای سهامداران و اصحاب رسانه تشریح نمود.

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید. همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیر الانتشار هدف و اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شدند.


مجمع جنوب بهمن 97
مجمع جنوب بهمن 97

 

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۲۶