تودیع و معارفه در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

«مجید فوائدی» به عنوان مدیر امور مجامع شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در حکمی «مجید فوائدی» را به عنوان مدیرجدید امورمجامع گروه منصوب کرد. این جلسه که در روز سه شنبه 23 بهمن ماه امسال در دفتر مدیر عامل یرگزار گردید ظهیری هاشمی از زحمات چندین ساله «میر احمد مصطفایی» نیز در مدت تصدی این مدیریت تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است مجید فوائدی از پرسنل با سابقه گروه سرمایه‌گذاری مسکن است که در مدیریت فناوری و اطلاعات شرکت فعالیت داشته است.تودیع و معارفه در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

تودیع و معارفه در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تودیع و معارفه در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۰۱