تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود دو عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ پنج شنبه 25 بهمن ماه 1397 دهکردی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود، به نمایندگی از مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، احکام دو عضو جدید هیات مدیره این شرکت را به ایشان تقدیم کرد.

تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

این جلسه که در دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود در اصفهان برگزار گردید بر این اساس«محمد نور صالحی» به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن و «مهدی جعفر پیشه» نیز به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز به عنوان دو عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب گردیدند.

در این جلسه که معاونین و مدیران شرکت سرمایه‌گذار مسکن زاینده‌رود نیز حضور داشتند از زحمات «سید جمال الدین صمصام شریعت» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر به عمل آمد.


تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

 

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۱۳