تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس

در جلسه هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس که سه شنبه 30 بهمن ماه امسال در دفتر این شرکت برگزار شد. محمد مهدی نادری نور عینی، معاون مالی و منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به نمایندگی از مدیر عامل گروه ، حکم  فعالیت «عظیم ره نورد واقف» را به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان رئیس هیات مدیره  را به ایشان تقدیم نمود.

در این جلسه از زحمات «امیر حسین توکل زاده» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر و تشکر به عمل آمد.


تودیع و معارفه درپویا نوین پارس
تودیع و معارفه درپویا نوین پارس
تودیع و معارفه درپویا نوین پارس

 

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۲۷