چاپ آگهی دعوت به مجمع سالانه گروه سرمایه‌گذاری مسکن در روزنامه اطلاعات

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/02، صفحه 11 روزنامه اطلاعات به چاپ رسید
آگهی دعوت به مجمع
۲ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۴۱