مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس معرفی شد

مصطفی فلاحی، مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و جایگزین محمد باقر صدیقی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در حکمی «مصطفی فلاحی» را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس منصوب کرد. فلاحی به عنوان مدیر ارزیابی و نظارت فنی معاونت فناوری و مدیریت ساخت در گروه سرمایه‌گذاری مسکن حضور داشت  و از بهمن ماه 1395 نیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس منصوب گردیده بود.

فلاحی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۱۹