آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکونی آسمان البرز

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار در فعالیت جدید خود، عملیات اجرایی پروژه مسکونی با استعداد 112 واحد را در گرمدره تهران آغاز کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار در یک قرارداد مشارکتی، عملیات اجرایی پروژه آسمان البرز با زیربنای کل حدود 12000 هزار مترمربع در چهار بلوک را که قریب به یک ماه گذشته در کمیته سرمایه‌گذاری گروه تصویب گردید، آغاز کرد.

پروژه  112 واحد آسمان البرز در یکی از مناسب ترین مناطق گرمدره استان البرزقرارگرفته است. شایان ذکر است مشارکت در این پروژه با شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم می باشد.


آسمان البرز
آسمان البرز

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۳۰