اختصاص بخشی از حقوق پرسنل گروه سرمایه گذاری مسکن به سیل زدگان

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، پرسنل گروه سرمایه گذاری مسکن برای ابراز همدردی با هموطنان آسیب دیده در سیل اخیر، یک روز حقوق فروردین ماه خود را داوطلبانه اهدا میکنند.
۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳