نخستین جلسه کمیته معماری در سال 98 برگزار شد

در سیزدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، طرح پیشنهادی شرکت‌ سرمایه‌گذاری مسکن پردیس مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه با حضور مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت به همراه کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس سیدجواد میرحسینی، مهندس پورکرامتی و مهندس فرجام از برجسته‌ترین معماران کشور و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه 26 فروردین ماه در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس

جلسه برای بررسی طرح‌ پیشنهادی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس تشکیل شد.

در این جلسه که فلاحی، مدیر عامل این شرکت به همراه مشایخی، معاون فنی و اجرایی سرمایه‌گذاری مسکن پردیس وکارشناسان مشاور این طرح از شرکت «اشل»، حضور داشتند توضیحات تکمیلی طرح خود را ارائه نموند. این پروژه که برای دومین بار درکمیته مورد بررسی قرار می‌گرفت، ضمن پذیرفته شدن کلیات طرح، مقرر گردید نحوه استقرار بنا در زمین پروژه با توجه به شیب زمین بررسی و ارزیابی گردد و توصیه‌‌ها و نکات اصلاحی مطرح شده توسط اعضای کمیته در جلسات بعدی بررسی گردد.

زمین پروژه «باران پردیس» در شهر جدید پردیس قرار دارد که با استعداد حدود 135 واحد مسکونی می باشد.

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۱۸