«بابک کاشمری» مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب شد

«بابک کاشمری» به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه‌غرب که امروز سه شنبه (27 فروردین ماه) با حضور ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه معاونین در دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب، تشکیل شد. «بابک کاشمری» به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره جدید این شرکت حکم خود را از مدیر عامل گروه دریافت کرد. کاشمری جایگزین «فریبرز جاهدی» شد که از مدیران خوشنام و با سابقه شرکت بود  که به علت نائل شدن به کسوت بازنشستگی امکان ادامه خدمت در این سمت برای ایشان مقدور نبود.

ظهیری در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله جاهدی در گروه سرمایه‌گذاری مسکن در حکمی ایشان را به عنوان «رییس هیات مدیره» این شرکت منصوب نمود و در حکمی دیگر نیز «علی آقا ذی نوری» به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب منصوب و حکم خود را از مدیر عامل دریافت کرد.

در این جلسه از زحمات «حبیب شریفی نویس» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر به عمل آمد.

 خبربروز رسانی می گردد.....

هیات مدیده منطقه غرب

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰