مجمع فوق العاده «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق» برگزار شد.

ماده 22 اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق در مجمع فوق العاده اصلاح گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب با موضوع اصلاح ماده اساسنامه با مشارکت حدود 64 درصد سهامداران شرکت هفتم اردیبهشت ماه در هلدینگ برگزار شد.

مجمع فوق العاده شمال شرق

در این مجمع محمد مهدی نادی نور عینی به عنوان رییس،  میر احمد مصطفایی میلانی به عنوان ناظر اول، حنظله فندرسکی به عنوان ناظر دوم، و سید علیرضا سیف زاده عمرانی به عنوان منشی جلسه حضور داشتند.

بعد از اعلام رسمیت جلسه،  ماده 22 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 22 مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در مواقعی که انتخاب یا عزل لعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظرمجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۷