برگزاری جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال»

با حضور مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن، معاونین و برخی مدیران، جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال و بازدید از پروژه بام چالوس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال؛ شنبه 14 اردیبهشت ماه امسال جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال با حضور روزبه ظهیری هاشمی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، معاونین و برخی از مدیران هلدینگ به همراه علی راس الحسینی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال و معاونین این شرکت در محل پروژه بام چالوس برگزار گردید.

 

جلسه با محوریت بررسی وضعیت پروژه بام چالوس تشکیل و گزارش پیشرفت پروژه توسط مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال ارائه گردید. با خروج شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند از پروژه بام چالوس برنامه اجرایی پروژه به صورت پیمانکاری جزء تنظیم شده و متناسب با آن ساختار پروژه بازبینی شد. و واگذاری ادامه عملیات اجرایی به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال همچنین زیر ساخت‌های اجرایی شامل حوزه انبار، کنترل پروژه و نظارت کارگاهی تقویت شده و با عنایت به فروش واحد‌های موجود در بلوک‌های 2 و 3 بام چالوس، منابع مناسبی برای تولید به دست آمده است.

ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه نیز ضمن تقدیر از پیشرفت عملیات اجرایی بلوک یک بام چالوس، تعریف پروژه جدید را از مهمترین برنامه‌های پیش روی شرکت شمال عنوان کرد و خواستار جدیت بیشتر برای رسیدن به این هدف شد.

از دیگر برنامه‌های این سفر یک روزه بازدید از زمین‌های در اختیار شرکت در محدوده حوزه جغرافیایی و بازدید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادشده به شرکت بوده است.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۰۳