انتشار اوراق خرید دین برای اولین بار در کشور توسط گروه سرمایه‌گذاری مسکن

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن خبر از انتشار اوراق خرید دین جهت تامین مالی یکی از شرکت‌های تابعه (شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب) داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این شرکت در نظر دارد نسبت به انتشار مبلغ 133.200 میلیون ریال اوراق خرید دین از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید. این اوراق برای اولین بار در کشور منتشر خواهد شد. و از ویژگی‌های این اوراق می‌توان به استهلاکی بودن آن (پرداخت اصل و فرع آن در طی عمر اوراق) اشاره نمود.

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکندر این راستا گفت: یکی از استراتژی‌های بانک مسکن در برنامه راهبری افق 1400، "ارائه خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری از طریق گروه مالی با ساز و کار بازار سرمایه" می‌باشد. شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه بانک، در راستای نیل به اهداف تعیین شده، استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده و موفق به اخذ مجوز انتشار اوراق خرید دین برای اولین بار در کشور شده است. در انتشار این اوراق تلاش شده است تا با استفاده از زنجیره موجود در شرکت‌های تابعه بانک مسکن و با هم‌افزایی بتوان از سوپرمارکت مالی موجود در شرکت‌های تابعه بانک بهره برد. این اوراق با ضمانت بانک مسکن، بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و عاملیت فروش شرکت کارگزاری بانک مسکن منتشر و در هفته جاری در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد. نرخ اوراق 16 درصد و پرداخت‌های آن در فواصل ماهانه می‌باشد.

دکتر ظهیری اظهار داشت، گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان بزرگترین نهاد مالی صنعت ساختمان بازار سرمایه، در تلاش است در کنار احداث پروژه‌های شایسته و مناسب توسط شرکت‌های تابعه، رسالت خود را به عنوان یک نهاد مالی و شرکت زیرمجموعه بانک مسکن به نحو احسن ارائه تا موجب ارتقای جایگاه گروه در بازار سرمایه گردد. در این راستا استفاده از ابزارهای مالی و توسعه آنها در دستور کار این شرکت قرار دارد. همان‌گونه که اشاره گردید در این اوراق در کنار تامین مالی، دو نوآوری جدید نیز در بازار سرمایه صورت گرفته است که شامل انتشار اوراق خرید دین برای اولین بار و استفاده از اوراق استهلاکی می‌باشد. یکی از مشکلات موجود در روش‌های تامین مالی، عدم انطباق جریان‌های نقد اوراق با جریان‌های نقد پروژه‌ها می‌باشد که در این اوراق تلاش شده است با تعریف به صورت استهلاکی، این نقیصه بر طرف گردد. عدم وجود دارایی ثابت قابل توجه جهت استفاده در اوراق اجاره، منجر به تمایل کمتر شرکت‌های تابعه جهت استفاده از این ابزار شده است. در اوراق خرید دین، مطالبات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب به عنوان دارایی مبنا قرار گرفته است که منجر به تسریع در وصول دریافتنی‌ها و استفاده از آن در سایر پروژه‌ها خواهد شد.

مدیر عامل ثمسکن افزوده با توجه به حجم هدف‌گذاری شده جهت استفاده از اوراق تامین مالی بازار سرمایه در سند راهبردی بانک مسکن، این شرکت انتشار اوراق مرابحه برای شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب و همچنین انتشار اوراق منفعت و اجاره برای خود را در دستور کار قرار داده است که انتظار می‌رود تا پایان سال به مرور شاهد انتشار آنها باشیم

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹