تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب

«محسن امیری» به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ 25 اردیبهشت ماه 1398 در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب که در دفتر این شرکت در شیراز برگزار گردید در حکمی «محسن امیری» به عنوان عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب شد. مصطفایی، مدیر مجامع و امور شرکت‌ها به نمایندگی از مدیر عامل گروه این حکم را تقدیم نمود.

در این جلسه از زحمات «علی کمالی» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر به عمل آمد.


تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جنوب اردیبهشت 98
تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جنوب اردیبهشت 98
تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جنوب اردیبهشت 98
تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جنوب اردیبهشت 98

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۱۶