پانزدهمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

در چهاردهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، طرح‌های پیشنهادی شرکت‌ سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)، و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس سیدجواد میرحسینی، مهندس پورکرامتی و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

جلسه برای بررسی طرح‌های پیشنهادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار تشکیل شد و با توجه به این‌که مشاور طرح‌ها شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مسکن بود شفیعی مدیر عامل این شرکت به همراه کارشناسان خود برای توضیحات طرح‌ها در جلسه حضور داشتند.

 

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس

در این جلسه که فلاحی، مدیر عامل این شرکت به همراه معاونین و مدیران وکارشناسان شرکت مهندسین مشاورسرمایه گذاری مسکن حضور داشتند توضیحات تکمیلی طرح خود را ارائه نموند.

در ادامه و پس از ارزیابی اعضای کمیته کلیات طرح پذیرفته شد و مقرر گردید در همه‌ی بلوک‌ها روف گاردن احداث گردد و با استفاده از آسانسور‌های هیدرولیگی دسترسی آن تعمین شود و همچنین یک فضای پشتیبانی حداقلی نیز به عنوان آبدارخانه کوچه در بام منظور گردد و امکان استفاده از نماسازی به صورت پیش ساخته مورد بررسی قرار گیرد.

پروژه «ویلایی سروستان 2» در شهر جدید پردیس می‌باشد. این پروژه در حدود 145 قطعه ویلایی در دو طبقه روی پیلوت با سطح اشغال 40 در صد و تراکم 80 درصد به صورت دوبلکس اجرا خواهد شد.

 سروستان 2 پردیس

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار

در ادامه جلسه طرح پیشنهادی پروژه «زهتابی تهران» با حضور صالحی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار به همراه مدیران این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به این‌که مشاور این طرح نیز شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن بود توضیحات کامل طرح ارائه گردید. پس از ارائه نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه، و تایید کلیات طرح پیشنهادی توسط اعضای کمیته مقرر گردید در ارتباط با محصور کردن پروژه جهت بالا بردن امنیت ساکنین، ایجاد بالکن و تراس و استفاده مناسب از پشت بام پروژه جهت رفاه بیشترساکنین اقدامات اصلاحی انجام و در جلسه‌های بعدی کمیته ارزیابی گردد.

مجتمع مسکونی زهتابی در منطقه 17 تهران قرار گرفته است این پروژه با مساحت 4706 متر مربع و زیربنای کل 17000 مترمربع با استعداد حدود 120 واحد مسکونی با مشارکت با سازمان نوسازی شهرداری تهران احداث خواهد شد.

زهتابی تهران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۷