مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب ششم خرداد ماه امسال با مشارکت کلیه دارندگان واحد سرمایه‌گذاری در محل ساختمان گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد.

 ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: محمد مهدی نادری نور عینی به عنوان رییس مجمع؛ سیروس آیدین به عنوان ناظر اول؛ محمد بختیار نصر آبادی، به عنوان ناظر دوم، و علیرضا مخصوصی به عنوان منشی بود.

در این جلسه بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال منتهی به 29  اسفند ماه 1397  به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید که بر این اساس: موسسه حسابرسی رازدار برای مدت یک سال، به عنوان رکن حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد، برای درج آگهی‌های صندوق تعیین شدند.

همچنین اعضای هیات مدیره صندوق برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب و شرکت پارس مسکن سامان

مجمع صندوق شمال غرب98

۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵