19 شرکت زیرمجموعه وزارت مسکن غیرقابل واگذاری اعلام شد

اسامی شرکتهای زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی که غیر قابل واگذاری هستند از سوی هیات وزیران تصویب و اعلام شد.
فهرست شرکت‌های غیر قابل واگذاری زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی به شرح زیر است:
سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، سازمان عمران و بهسازی شهری ایران، عمران شهر جدید پردیس، عمران شهر جدید اندیشه،عمران شهر جدید پرند، عمران شهر جدید مهاجران،عمران شهر جدید فولادشهر،عمران شهر جدید مجلسی،عمران شهر جدید گلبهار،عمران شهر جدید بینالود،عمران شهر جدید صدرا،عمران شهر جدید عالیشهر،عمران شهر جدید رامین،
عمران شهر جدید شیرین شهر،عمران شهر جدید بهارستان،عمران شهر جدید سهند، عمران شهر جدید هشتگرد،عمران شهر جدید لتیان
۳ آبان ۱۳۸۸ ۱۵:۲۰
fars |