هفدهمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

درهفدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، طرح‌ بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری ایران در تبریز (پروژه آیمان) مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)، و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس پورکرامتی و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه 20 خرداد ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

جلسه با موضوع راهبری معماری پروژه آیمان تبریز تشکیل شد که در این خصوص شکری، معاون طرح و برنامه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب و کارشناسان شرکت مشاور طراح پروژه برای توضیحات‌ در جلسه حضور داشتند.

هفدهمین کمیته معماری خرداد98

 

راهبری معماری پروژه آیمان تبریز

در این جلسه اعضای کمیته معماری در خصوص شهرسازی و نحوه دسترسی‌ها از بیرون به پارکینگ‌های مسکونی پروژه و بالعکس، تفکیک قسمت تجاری پروژه از مسکونی، پیشنهاد احداث رینگ دور تا دور و یا ساماندهی ترافیکی معابر اطراف، اشاره به تعیین متوسط متراژ واحد‌ها، امکان استفاده از سیستم قالب تونلی در احداث پروژه و موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر گردید.

شایان ذکر است طرح معماری آیمان تبریز در جلسات کمیته معماری گروه سرمایه‌گذاری مسکن از لحاظ کیفیت معماری رصد و نکات اصلاحی طرح جهت اعمال در نقشه‌ها عنوان می‌گردد.

بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری ایران در تبریز (پروژه آیمان) در زمینی به مساحت 5.4 هکتاری همجوار با بافت ناکارآمد میانی شمال غرب تبریز در محدوده بلوار شهیدان ذاکر قرار دارد که برای قشر میان درآمدی شهری در تبریز احداث خواهد شد.


هفدهمین کمیته معماری خرداد98
هفدهمین کمیته معماری خرداد98
هفدهمین کمیته معماری خرداد98

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۴۵