هجدهمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

درهجدهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، دومین نشست کمیته راهبری طرح‌ بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری ایران در تبریز (پروژه آیمان) مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)، و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس پورکرامتی، مهندس فرجام از برجسته‌ترین معماران کشور و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه 10 تیر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

هجدهمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

 در دومین جلسه راهبری معماری پروژه آیمان تبریز شکری، معاون طرح و برنامه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب و کارشناسان شرکت مشاور طراح پروژه برای توضیحات‌ در جلسه حضور داشتند.

 

راهبری معماری پروژه آیمان تبریز

در ابتدای این جلسه گزارشی از مطالعات اجتماعی و شهر‌سازی منطقه پروژه آیمان توسط مشاور طراح پروژه ارائه گردید و در این ارتباط اعضای کمیته بحث و تبادل نظر کردند و در نهایت مقرر گردید کلیت سیستم‌های دسترسی‌های سواره و پیاده و نحوه تفکیک پارکینگ‌های تجاری و مسکونی و دسترسی لابی‌های ورودی و سیستم‌های کنترلی مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت

بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری ایران در تبریز (پروژه آیمان) در زمینی به مساحت 5.4 هکتاری همجوار با بافت ناکارآمد میانی شمال غرب تبریز در محدوده بلوار شهیدان ذاکر قرار دارد که برای قشر میان درآمدی شهری در تبریز احداث خواهد شد.


هجدهمین جلسه کمیته معماری برگزار شد
هجدهمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۷