تغییرات در معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ

در جلسه‌ای با حضور مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مدیران و سرپرست‌های بخش‌های مختلف معاونت فناوری و مدیریت ساخت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ جلسه معارفه مدیر و سرپرست‌های جدید معاونت فناوری و مدیریت ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با حضور روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه،  مروج، معاونت فناوری و مدیریت ساخت به همراه مدیران و کارشناسان این معاونت در روز شنبه 15 تیر ماه 98 در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار گردید.

 بر این اساس«رضا خدادادیان» که در سمت قبلی در پست مدیریت تحقیق و توسعه حضور داشت در سمت جدید به عنوان مدیر ارزیابی فنی و اجرایی، «حمیدرضا مظاهری» به عنوان سرپرست دفتر مدیریت پروژه‌ها، «شقایق یگانه» به عنوان سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه و «امید کوهی» به عنوان مشاور اجرایی معاونت فناوری و مدیریت ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب گردیدند و حکم فعالیت خود را از مدیر عامل گروه دریافت نمودند.


تغییرات در معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ

تغییرات در معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ

تغییرات در معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ

تغییرات در معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ

تغییرات در معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳