سی و ششمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری برگزار شد

در سی و ششمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری مسکن، 2 پروژه پیشنهادی شرکت‌سرمایه‌گذاری مسکن جنوب به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ کمیته سرمایه‌گذاری شرکت متشکل از احمد فرشچیان (رییس هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری مسکن)، ظهیری (مدیر عامل گروه) به همراه معاونین و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، روز دوشنبه 17 تیر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل تشکیل گردید.

در این جلسه که فرزین،‌ مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب به همراه معاونین خود حضور داشتند دو پروژه متعلق به این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

«پروژه اداری تجاری آژند » واقع در شهر کرمان، نخستین پروژ‌ه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت. و پس از توضیحات کامل مدیر عامل سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، اعضای کمیته با ورود این شرکت به احداث آن موافقت نمودند. پروژه فوق در زمینی به مساحت 1160 متر مربع  و استعداد 13 واحد مسکونی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم می‌باشد.

سیو ششمین جلسه کمیته سرمایه گذاری

 

دستور بعدی جلسه، بررسی یک پروژه در شهر بوشهر بود که پس از بررسی‌ پروژه توسط اعضای کمیته، مقرر شد پس از انعقاد قرارداد مشارکت اقدامات آتی صورت پذیرد

شایان ذکر است کمیته سرمایه‌گذاری شرکت با ترکیب رئیس هیات مدیره، مدیر عامل، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار، معاون فناوری و مدیریت ساخت، معاون مالی و منابع انسانی و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، پروژه‌های معرفی شده به شرکت را ارزیابی و در صورت تایید، مجوز ورود شرکت‌ها به پروژه‌های مذکور توسط هلدینگ صادر می‌گردد.

۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۴