بیستمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

در بیستمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، «راهبری سازه و معماری» طرح‌ بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری ایران در تبریز (پروژه آیمان) مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)، و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس پورکرامتی، مهندس رضایی، از خبره‌های بخش سازه کشور و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه 31 تیر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

 در جلسه راهبری سازه و معماری پروژه آیمان تبریز شکری، معاون طرح و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب  و مدیر پروژه آیمان و کارشناسان شرکت مشاور طراح پروژه برای توضیحات‌ در جلسه حضور داشتند.

بیستمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

 

راهبری سازه پروژه آیمان تبریز

در این بخش پس از ارائه گزارشات تکمیلی کارشناسان شرکت مشاور پروژه آیمان، مقرر شد با توجه به همه جوانب از جمله قیمت، سرعت انجام کار، سهولت اجرا، قیمت اولیه خرید مصالح، موضوع بررسی و در جلسه آینده تصمیم گیری در ارتباط با انتخاب نوع سازه انجام خواهد شد.

راهبری معماری پروژه آیمان تبریز

در این بخش نیز در ادامه روند بررسی راهبری معماری پروژه آیمان، پس از ارائه گزارش مطالعات اجتماعی و گزارش برنامه‌ریزی کالبدی پروژه توسط کارشناسان مشاور طراح پروژه در نهایت قسمت اول مرحله اول طراحی به تصویب اعضای کمیته رسید و ادامه روند طراحی در دستور کار قرار گرفت.

بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری ایران در تبریز (پروژه آیمان) در زمینی به مساحت 5.4 هکتاری همجوار با بافت ناکارآمد میانی شمال غرب تبریز در محدوده بلوار شهیدان ذاکر قرار دارد که برای قشر میان درآمدی شهری در تبریز احداث خواهد شد.


بیستمین جلسه کمیته معماری برگزار شد
بیستمین جلسه کمیته معماری برگزار شد
بیستمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۳