حضور گروه سرمایه‌گذاری مسکن در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

دعوت می کنیم به منظور آشنایی با جدیدترین شرایط فروش پروژه های "گروه سرمایه‌گذاری مسکن"، ایجاد روابط تجاری و بررسی زمینه های همکاری، از غرفه ما در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دیدن نمایید

ششم الی نهم مرداد محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن خلیج فارس 

غرفه 44A

۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰