برگزاری نشست هماهنگی PMO در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

اولین نشست هماهنگی PMO هلدینگ با واحدهای برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت های تابعه در روز سه شنبه مورخ 12 شهریور 1398 در محل هلدینگ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در این نشست یک روزه که با حضور مروج (معاون فناوری و مدیریت ساخت) ، مظاهری (سرپرست دفتر مدیریت پروژه ها)، خدادادیان (مدیر فنی و ارزیابی)، کوهی (مشاور اجرایی معاونت فنی)، کارشناسان واحد PMO هلدینگ و مسئولین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کلیه شرکت های تابعه همراه بود، لزوم برنامه‌ریزی صحیح و منطبق بر شرایط اجرایی و توجه همزمان به مولفه‌های زمان و هزینه در برنامه‌ریزی پروژه‌ها با همکاری سایر واحدها در سطح شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی مورد تاکید ویژه قرار گرفت.

همچنین به منظور بهره‌گیری از نمونه‌های انجام گرفته در سطح گروه، تجربه موفق شرکت شمال شرق در بکارگیری بهینه از فرآیندهای مدیریت پروژه در پروژه نسیم 2 توسط رحیم زاده (مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه این شرکت) ارائه گردید.

برگزاری نشست هماهنگی PMO در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

برگزاری نشست هماهنگی PMO در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۳۱