بررسی بودجه شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن

جلسات کمیته برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن جهت ارزیابی برنامه و بودجه سال مالی 99 در حال برگزاری است

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ جلسات کمیته برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن در هلدینگ در حال برگزاری است.

در این جلسات که صالحی (معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار) به همراه مدیران و کارشناسان این معاونت، مروج (معاون فناوری و مدیریت ساخت)، آیدین (مدیر امور مالی و بودجه) و فندرسکی، (مدیر سرمایه‌گذاری)  گروه حضور داشتند،  بخش‌های مختلف بودجه از جمله موضوع تولید، فروش، جریان منابع و مصارف، تسهیلات، صورت سود و زیان و تعریف پروژه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت اقدامات لازم برای شرکت‌ها تعریف شد.

جلسات برنامه و بودجه مالی 99

برنامه‌ تولید پروژه‌های این شرکت‌ها در انطباق با واقعیات و برنامه‌های اجرایی ارسالی به معاونت فناوری و مدیریت ساخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا از تحقق کامل آن اطمینان حاصل شود. ارزیابی برنامه فروش شرکت‌ها نیز از جمله موارد جلسه بود که بنا بر شرایط موجود، مقرر شد برخی از پروژه‌ها از لیست فروش خارج و برخی دیگر به برنامه فروش اضافه گردند. در برنامه فروش سال آتی این شرکت‌ها، تمام واحدهای تجاری و اداری در فهرست فروش قرار گرفته و بر اساس سیاست‌های ابلاغی هلدینگ برنامه فروش سایر پروژه‌ها تدوین گردید. از اقدامات مطرح شده برای شرکت‌ها در سال مالی آتی، برنامه فروش پروژه‌های تکمیل شده و دارایی‌های راکد بود که بر این اساس، برنامه لازم برای فروش تمام دارایی‌های راکد تدوین و در بودجه قرار گرفت.

در ادامه جلسه ریسک‌های شرکت‌ها از منظر ساخت و مالی مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم تعریف شد که در نهایت فهرستی از برنامه‌های اقدام به این شرکت‌ها ابلاغ گردید تا در سال مالی آتی در چهارچوب تعریف شده فعالیت نمایند.

جلسات برنامه و بودجه مالی 99

در این جلسات که مدیران عامل شرکت‌ها به همراه معاونین خود حضور داشتند، پس از بررسی پروژه‌های در حال مذاکره حوزه فعالیت و تبادل نظر مقرر گردید به منظور حفظ و بهبود سبد پروژه‌های در دست ساخت،  اقدامات لازم جهت استمرار تعریف پروژه‌های جدید ادامه یابد. که بر این اساس برای هر یک از شرکت‌ها با توجه به پتانسیل موجود و وضعیت سبد پروژه‌های هدف، تعریف پروژه در سال مالی آتی تعیین و ابلاغ گردید.

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۳۸