بیست و سومین جلسه کمیته معماری برگزار شد

در بیست و سومین جلسه کمیته معماری گروه سرمایه‌گذاری مسکن سه طرح معماری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن جنوب و پردیس مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت) و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس فرجامی (از برجسته‌ترین معماران کشور)، مهندس پور کرامتی، مهندس سپهری و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مدیر عامل و معاونین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، روز دوشنبه شنبه هشتم مهر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

کمیته معماری

موضوع جلسه اختصاص به بررسی طرح‌های پیشنهادی معماری پروژه‌های آفتاب صدرای شیراز، آژند کرمان متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب و پروژه باران 1 متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس داشت که مدیران عامل شرکت‌های فوق به همراه معاونین و مدیران و کارشناسان شرکت‌های مشاور طراح نیز،  جهت ارائه توضیحات لازم در جلسه حضور داشتند.

 

موافقت با کلیات طرح معماری پروژه مسکونی باران 1 پردیس

اعضای کمیته معماری پس از ارزیابی دو طرح پیشنهادی برای پروژه مسکونی باران 1 پردیس به نام‌های «آواز باران» و «باران بهاری»  که با حضور فلاحی، مدیر عامل و معاونین و مدیران ایشان بررسی گردید با کلیات طرح‌ها  موافقت نمودند و مقرر گردید طرح در حد جانمایی و استقرار بناها در سایت و نحوه دسترسی تدوین شده و با اولویت طرح آواز باران هر دو طرح در جلسه آتی کمیته مجدد بررسی گردد.

مجتمع مسکونی باران 1پردیس با مساحت 14.988 مترمربع و زیر بنای کل 24.820 در  5 بلوک دارای 171 می‌باشد که در فاز 3 شهر جدید پردیس احداث خواهد شد.

 

مجتمع «باران 1 پردیس» در شهر جدید پردیس می‌باشد. این پروژه با استعداد حدود 135 واحد مسکونی می‌باشد.

 

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب

در ادامه جلسه طرح پیشنهادی پروژه «آفتاب صدرای شیراز» با حضور فرزین مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب  به همراه معاونین و مدیران مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ارائه نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه، مقرر شد با توجه به تراکم و سطح اشغال بالای این پروژه در صورت امکان با کاهش تراکم و سطح اشغال از سنگینی بصری احجام بنا کاسته شود و با انتقال بلوک‌ها به حاشیه سایت و ایجاد محوطه باز و  وسیع تر استراتژی استقرار بهبود یابد. طرح فوق پس از انجام اصلاحات عنوان شده در جلسه آتی کمیته مجدد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مجتمع مسکونی، تجاری آفتاب صدرا واقع در شیراز، شهر صدرا با مساحت 11.588 متر مربع و زیر بنای کل 27.811 متر مربع دارای 540 واحد مسکونی می‌باشد.

کمیته معماری

بررسی طرح پیشنهادی پروژه تجاری، اداری آژند کرمان

طرح پیشنهادی ارائه شده پروژه تجاری، اداری آژند کرمان نیز پس از بررسی  پذیرفته شد و مقرر گردید با اصلاخاتی من جمله، نکات نورگیری اقلیمی در منطقه طرح ارائه شده بهبود  و در جلسه بعدی کمیته معماری مجدد بررسی گردد.

مجتمع تجاری، اداری آژند کرمان با مساحت 556 متر مربع  و زیر بنای کل حدود 1182 متر مربع دارای 12 واحد تجاری می‌باشد.

کمیته معماری

۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۲