بیست و چهارمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

در بیست و چهارمین جلسه کمیته معماری گروه سرمایه‌گذاری مسکن دو طرح معماری «خلیل مشهد» و «آفتاب صدرای شیراز» مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت) و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس فرجامی (از برجسته‌ترین معماران کشور)، مهندس سپهری و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مدیر عامل و معاونین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، روز دوشنبه 22 مهر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

کمیته معماری 24

موضوع جلسه اختصاص به بررسی طرح‌های پیشنهادی معماری پروژه‌های آفتاب صدرای شیراز، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب و پروژه خلیل متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق داشت که مدیران و کارشناسان شرکت‌های فوق و کارشناسان مشاور طراح نیز، جهت ارائه توضیحات لازم در جلسه حضور داشتند.

 

 موافقت با کلیات طرح معماری پروژه مسکونی خلیل مشهد

اعضای کمیته معماری پس از ارزیابی طرح پیشنهادی برای پروژه مسکونی خلیل مشهد با کلیات طرح‌ موافقت نمودند و مقرر گردید با لحاظ موارد اصلاحی از جمله عقب نشینی پله ای در طبقات دو بلوک مستقر در سایت جهت ایجاد بام سبز و کم کردن تراکم پروژه، از بام پروژه به عنوان درپوش حجم بنا پرهیز گردد و به این جهت پل اتصالی بین دو بلوک به صورت شیشه‌ای که ارتفاع کمی دارد و سقف آن پایین تر از بقیه بام پروژه است طراحی شود. در صورت امکان جانمایی باکس پله و آسانسور با توجه به طراحی بام سبز مناسب سازی گردد و فقط یک رمپ پله ( با سقف شمشیری) در بالای بام پیش بینی گردد. و زوائد و ناخالصی‌های طرح مانند تیر ستون های طبقه همکف و قید ها و دیوار های عمودی در پنجره های افقی حذف گردند. طرح فوق پس از انجام اصلاحات عنوان شده در جلسه آتی کمیته مجدد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

مجتمع مسکونی خلیل یکی از پروژه‌های درحال ساخت درمحدوده ثامن شهر مشهد و در مجاورت حرم مطهر رضوی (ع) می باشد. این مجموعه با توجه به نوع ساخت وکیفیت مصالح و همچنین طراحی صورت گرفته در واحد ها با توجه به اقامتی بودن آن ها مناسب فضای شهر زیارتی مشهد می باشد. دسترسی مناسب به خیایان های اصلی و فاصله کم تا حرم رضوی از مشخصه های اصلی این بنا می باشد.

پروژه مسکونی خلیل مشهد با مساحت 22000 متر مربع و با زیر بنای کل 14622 متر مربع در یک بلوک 10 طبقه با استعداد 128 واحد مسکونی احداث می‌گردد.

مجتمع مسکونی خلیل مشهد

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب

در ادامه جلسه طرح پیشنهادی پروژه «آفتاب صدرای شیراز» با حضور فرزین مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب  به همراه معاونین و مدیران مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ارائه نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه، مقرر شد طراحی بلوک‌هایA و B (شامل 4 برج) مستقر در سایت که فاز اول اجرایی محسوب می‌گردند برای جلوگیری از هدر رفت زمان و انطباق با زمانبندی قرارداد شریک پذیرفته شد و مقرر گردید مراحل بعدی طراحی در این دو بلوک ادامه یابد. طراحی سایر بلوک ها (شامل 6 برج) که فاز های دوم و سوم اجرایی محسوب می‌شوند با توجه به موارد ذکر شده  اعضای کمیته طراحی گردد. و...، نظرات کارشناسی اعضای کمیته در طرح فوق پس از اصلاحات در جلسه آتی مجدد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

مجتمع مسکونی، تجاری آفتاب صدرا واقع در شیراز، شهر صدرا با مساحت 11.588 متر مربع و زیر بنای کل 27.811 متر مربع دارای 540 واحد مسکونی می‌باشد.

آفتاب صدرا

کمیته معماری 24

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۱