غرفه گروه سرمایه گذاری مسکن در نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری

این نمایشگاه از 9 الی 12 آبان ماه سال جاری در محل دائمینمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد که غرفه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در سالن 5 غرفه 36 قرار دارد.
بنر
۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۴۸