تقدیر مدیر عامل از پرسنل پر تلاش شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در راستای تعالی و پیشرفت دانش فنی-مهارتی از طریق مشارکت در ارتقاء سطح کیفی نشریه تخصصی حوزه فنی و اجرایی گروه سرمایه‌گذاری مسکن "فن افزا" و اثر بخشی مطالب مطروحه در پروژه‌های گروه،

روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مروج، معاون فناوری و مدیریت ساخت گروه، (سه شنبه 30مهر ماه 98) با حضور در شهر ز نجان ضمن بازدید از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب، از «حسین مرادزاده» همکار پرتلاش در شرکت سرمایه‌گذاری شمال غرب،  با اهداء لوح تقدیر به عمل آورد.

-این تقدیر در راستای مشارکت فعال ایشان در بازخورد موارد مطروحه در نشریه الکترونیکی "فن افزا" و بکارگیری موارد مذکور در پروژه‌های شرکت صورت گرفت

تقدیر مدیر عامل
۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۴۳