اعلام فهرست حسابهای ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعلام فهرست حسابهای ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران درجلسه مورخ 26/4/1384 به استناد ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ درمورد موظف بودن موسسات و نهادهای دولتی به اعلام فهرست حسابهای ارزی خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبه­ای را در 13 ماده تصویب کرد.

۱۵ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰