برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

کلاس آموزشی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری استاندارد 2800 در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، کلاس آموزشی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری استاندار 2800 ویرایش چهارم،  یکشنبه 19 آبان ماه 1398 با حضور مدیران و کارشناسان فنی و اجرائی شرکت شمال شرق  در دفتر این شرکت در مشهد برگزار گردید.

در این جلسه یک روزه مسائل و مشکلات مربوط به زلزله و عدم رعایت اصول در طراحی و اجرای بناها توسط دکتر عطاری ارائه گردید.

 
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲