مدیر عامل جدید شرکت سامان گستران پویا معرفی شد

در جلسه هیات مدیره شرکت سامان گستران پویا، مدیر عامل و عضو جدید هیات مدیره معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این جلسه که  19 آبان ماه 1398 در محل دفتر سامان گستران پویا در تهران تشکیل شد، «وحید اسحقی» به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی گردید. و همچنین «مجید رضایی یاور خانی» نیز به عنوان عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب و جایگزین« امین نعیم آبادی» گردید. شایان ذکر است اسحقی از پرسنل با سابقه گروه سرمایه‌گذاری مسکن می‌باشد که در سال‌های اخیر در سمت معاون فنی و اجرایی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب مشغول به فعالیت بوده است.

۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۳۶