برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان

کلاس آموزشی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری استاندارد 2800 در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان؛ کلاس آموزشی طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری استاندار 2800 ویرایش چهارم، یکشنبه سوم آذر ماه 1398 با حضور مدیران و کارشناسان فنی و اجرایی شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در دفتر این شرکت در رشت برگزار گردید.

در این کلاس یک روزه مسائل و مشکلات مربوط به زلزله و عدم رعایت اصول در طراحی و اجرای بناها توسط دکتر عطاری ارائه گردید و حاضرین به گفت و شنود مسائل فنی و اجرایی پرداختند. در ادامه حاضرین ضمن حضور در کارگاه مجتمع مسکونی گلفام، از نزدیک به مباحث فنی و اجرایی  ارائه شده کلاس آموزشی پرداختند.


برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان
برگزاری کلاس آموزشی در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان

۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰