افزایش تسهیلات تا 50 میلیون هم 40 درصد نیاز ساخت را پوشش خواهد داد

خبرگزاری فارس: رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور گفت: افزایش سقف وام ساخت مسکن حتی تا 50 میلیون تومان هم تنها 40 درصد سقف تولید مسکن را در شهرهای بزرگ پوشش می‌دهد.
مجتبی بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: انبوه‌سازان در جلسات خود به یک جمع‌بندی رسیده‌اند که سقف وام تولید مسکن افزایش یابد، البته بسته پیشنهادی انبوه‌سازان در حال نهایی شدن است که بزودی به دولت ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: انبوه‌سازان در این بسته، پیشنهادهای متفاوتی برای افزایش وام تولید مسکن ارائه کرده‌اند که از 40 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان بوده است، اما آنچه مشخص است این است که حتی افزایش وام تولید مسکن تا 50 میلیون تومان به طور متوسط در شهرهای بزرگ 40 درصد از سقف تولید مسکن را پوشش می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه این افزایش وام ساخت مسکن نباید تنها منوط به مسکن مهر باشد، گفت: مسکن مهر دارای زمین رایگان و تسهیلات یارانه‌ای است اما به هر حال افزایش وام ساخت مسکن باید تمام پروژه‌های کشور را نیز شامل شود.
بیگدلی اظهار داشت:برای ارائه پیشنهاد انبوه‌سازان به دولت صحبت‌های ابتدایی با وزیر مسکن شده و امیدواریم که با ارائه این پیشنهاد دولت نیز به آن روی خوش نشان دهد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور افزود: در پیشنهاد انبوه‌سازان همانند گذشته وام ساخت مسکن به طور مستقیم به خریدار ارائه نمی‌شود بلکه سازنده پس از ساخت و تکمیل واحد مسکونی، این وام را به خریدار برای بازپرداخت به بانک منتقل می‌کند.
۱۰ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۴۰
fars |