تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق، رئیس، نائب رئیس و عضو جدید هیات مدیره معرفی و انتصاب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه‌غرب که 20 آبان ‌ماه امسال با حضور ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه  معاونین در دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق در مشهد تشکیل شد. اعضای جدید هیات مدیره  به ترتیب «غفور خرامهر» به عنوان رئیس هیات مدیره،«احمد هادی زاده» به عنوان نائب رییس هیات مدیره، «سید علیرضا سیف زاده عمرانی» به عنوان عضور هیات مدیره «مهدی رضایتی چرانی» نیز به عنوان اعضای جدید هیات مدیره معرفی و حکم فعالیت خود را از دستان مدیرعامل گروه دریافت کردند.

شایان ذکر است «مجید توتونچی» که در سمت مدیر عامل در این شرکت حضور دارند به عنوان عضو هیات مدیره نیز منصوب گردید.

ظهیری در این جلسه از زحمات اعضای سابق هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق قدردانی به عمل آورد.

تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق


تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

هادیزاده

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲