گزارش تصویری حضور گروه سرمایه گذاری مسکن در نمایشگاه ساختمان پایدار

چهارمین نمایشگاه ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 4 تا 6 آذر ماه امسال با حضور روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مروج، معاون توسعه فناوری و مدیریت ساخت به همراه مدیران و کارشناسان آن واحد، شفیعی، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن، همچنین مسئولان عالی رتبه وزارت راه و شهرسا‌زی، شورای شهر تهران، وزارت نیرو، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ملی استاندارد ایران، شهرداری‌ها، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در محل نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار شد.

نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98

نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98
نمایشگاه ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی آذر98

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶