بازتاب خبری آغاز طرح آباد در خبرگزاری‌های کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاریمسکن؛ طرح آباد با عنوان «آغاز، بهبود، اقدامی دوباره» که توسط گروه سرمایه گذاری مسکن برای احداث 6521 واحد در سراسر کشور تعریف شده است، با حضور مدیرعامل بانک مسکن رونمایی شد. این مراسم که دوشنبه 18 آذر ماه در گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد  خبرگزاری‌ها این رویداد را به شرح ذیل بازتاب نمودند.

سایت

رونمایی از طرح آباد

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵