کمیته راهبری سازه پروژه آیمان تبریز تشکیل جلسه داد

چهارمین جلسه کمیته «راهبری سازه» طرح‌ بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری ایران در تبریز (پروژه آیمان) تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)، و چند تن از مدیران و کارشناسان فنی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس رضایی، از خبره‌های بخش سازه کشور شنبه 16 آذرماه  امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

راهبری سازه ای آیمان

 در چهارمین جلسه راهبری سازه پروژه آیمان تبریز، شکری، معاون طرح و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب و مدیر پروژه آیمان به همراه فرزام از مدیران شرکت و کارشناسان شرکت مشاور طراح پروژه

 

راهبری سازه پروژه آیمان تبریز

در این بخش پس از ارائه گزارشات تکمیلی سازه‌ای، از رضایی، درخواست شد نظر کارشناسی خود را در ارتباط با بحث تیرها و سقف طبقات به اطلاع دبیرخانه کمیته برساند. و در ادامه، مقرر شد امکان استفاده از تکنولوژی CFT در پروژه مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد.

راهبری سازه ای آیمان

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۱۱