چهلمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری برگزار شد

در چهلمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سه پروژه پیشنهادی شرکت‌ سرمایه‌گذاری مسکن جنوب بررسی گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ کمیته سرمایه‌گذاری شرکت متشکل از احمد فرشچیان (رییس هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری مسکن)، ظهیری (مدیر عامل گروه) به همراه معاونین و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، روز دوشنبه 17 آذر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل تشکیل گردید.

کمیته سرمایه گذاری40

در این جلسه که به صورت ویدیو کنفرانس با دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در شیراز برگزا شد فرزین،‌ مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب به همراه معاونین نظرات و پیشنهادات را ارائه کردند.

«پروژه ایوان اهواز فاز 2 »، این پروژه نخستین پروژ‌ه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت. و پس از توضیحات و بررسی کارشناسی،  اعضای کمیته با ورود این شرکت به احداث آن موافقت نمودند. شایان ذکر است بعد از چند سال عدم فعالیت شرکت در شهر اهواز، این پروژه آغازگر فضای کاری مجدد در این شهر خواهد بود.

در ادامه دو پروژه پیشنهادی دیگر در شیراز مورد بررسی قرار گرفت و الزامات مورد نظر هلدینگ بهشرمایه‌گذاری مسکن جنوب ابلاغ گردید.

۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۴