بازتاب خبر رونمایی از طرح آباد در هفته نامه بانک و مسکن

هفته نامه بانک و مسکن در جدیدترین شماره خود، خبر رونمایی از طرح آباد گروه سرمایه‌گذاری مسکن را به چاپ رساند. شماره 777 تاریخ 23 آذر ماه 1398
بازتاب خبری
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹