پویشی برای رقم زدن «فصل نو»

پویشی برای رقم زدن «فصل نو»
گروه سرمایه گذاری مسکن با فعالیت در حوزه تولید مسکن با کیفیت برای اقشار متوسط جامعه، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک نماد ملی به اثبات برساند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، روزبه ظهیری مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن در یادداشتی اظهار داشت: نظر به اینکه گروه سرمایه گذاری مسکن طی قریب به سه دهه فعالیت در حوزه تولید مسکن با کیفیت برای اقشار متوسط جامعه توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک نماد ملی به اثبات برساند، حفظ و توسعه بیش از پیش این سرمایه ملی جهت بهره مندی هر چه بیشتر تمامی ذینفعان اعم از سهامداران خرد و کلان و مشتریان و بهره برداران امری است خطیر که به عنوان اصلی ترین ماموریت تمامی افراد خانواده گروه سرمایه گذاری مسکن می باید سرلوحه امور قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: در این راستا توسعه فعالیت ها همراه با اصلاح و بهینه سازی ساختار و فرآیندها به عنوان استراتژی اصلی از سال 97 در دستور کار قرار گرفت تا پویشی برای رقم زدن «فصل نو» آغاز شود.
روزبه ظهیری گفت: حاصل اقدامات انجام شده گروه سرمایه گذاری مسکن در این مدت در راستای توسعه فعالیت ها در سراسر کشور تعریف 31 پروژه با زیربنای یک میلیون و 67هزار و41 مترمربع و به میزان 6521 واحد می باشد که تماما با طی مراحل مختلف کارشناسی در شرکت های تابعه و هلدینگ مورد تصویب کمیته سرمایه گذاری قرار گرفته اند که تحقق آنها جهش قابل توجهی را در آغاز پروژه های جدید نسبت به سنوات اخیر در پی خواهد داشت.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، افزود: لازم به توضیح است که با توجه به رسالت و مزیت گروه سرمایه گذاری مسکن برای تولید مسکن با کیفیت برای اقشار متوسط جامعه تمامی پروژه های فوق با سیاست های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اقدام جهت افزایش تولید و عرضه مسکن هم راستا می باشد.
وی گفت: از آنجا که در گام بعد، آغاز عملیات پروژه های مذکور و پیشبرد آنها مطابق برنامه بری نیل به اهداف گروه می باید در اولویت قرار گیرد تمامی پروژه های فوق الذکر در قالب «طرح آباد» (آغاز، بهبود، اقدامی دوباره) به عنوان میثاقی جمعی برای اعتلای بیش از پیش خانواده گروه سرمایه گذاری مسکن نامگذاری و شناخته خواهد شد.
ظهیری اظهار داشت: در پایان ضمن تشکر از حمایت های گروه مالی بانک مسکن، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی در راستای توسعه فعالیت های گروه سرمایه گذاری مسکن خاطرنشان می سازد که این گروه به منظور تداوم مسیر رشد و تعالی، اقدامی مستمر در راستای تهیه و تدارک طرح های توسعه ای و بهبود بهره وری در سنوات آتی را در قالب «پویش فصل نو» در دستور کار خود دارد.
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۱