نیکزاد:تولید مسکن در برنامه چهارم توسعه از پیش بینی جلوتر است

وزیر مسکن وشهرسازی اعلام کرد: آمار تولید مسکن نشان می دهد جلوتر از اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجساله چهارم توسعه در این بخش هستیم.
گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حاکی است،"علی نیکزاد" در ارتباط با طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت گفت : در این مناطق نیاز به آماده سازى زمین نیست و با بانک مسکن توافق شده است ، براى ساخت و ساز وام 150میلیون ریالی ( 15 میلیون تومان) پرداخت کند.
وی افزود : در شهرهاى بالاى 25هزار نفر جمعیت که نیاز به آماده سازى زمین است مانند گذشته 10 میلیون ریال(یک میلیون تومان) از مردم دریافت مى کنند و 10میلیون ریال (یک میلیون تومان) هم بانک پرداخت می کند و 140 میلیون ریال( 14 میلیون تومان) وام نیز طبق گذشته براى ساخت پرداخت مى شود .
به گفته وزیر مسکن وشهرسازی ، یک خط اعتباری هفت تریلیون و 500 میلیارد ریالی( 750 میلیارد تومانی ) هم برای مقاوم سازی مسکن روستایی در نظر گرفته شده است .
وی یادآور شد، سی و پنج تریلیون ریال ( سه هزار و 500 میلیارد تومان) خط اعتبار جهت ساخت مسکن اختصاص یافته که از این مبلغ سی تریلیون ریال(سه هزار میلیارد تومان ) بین شوراهای مسکن استان ها توزیع شده است.
نیکزاد با اشاره به جمعیت کشور گفت : در زمان حاضر کمبود یک میلیون و 500هزار واحد مسکونی در کشور به صورت انباشته از گذشته وجود دارد و باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای تامین نیاز مردم احداث شود.
وزیر مسکن در تشریح اقدامهای وزارت مسکن برای خانه دارشدن متقاضیان گفت: در شهرهاى زیر25 هزار نفر جمعیت که شامل 833 شهر در کشور است و جمعیتى بیش از شش میلیون نفر را شامل مى شود، چون نیاز به آماده سازى زمین نداریم، با بانک مسکن توافق کرده ایم براى راحتى مردم، براى ساخت و ساز، وام 150 میلیون ریالی (15 میلیون تومان) اختصاص دهند.
وى با بیان این که در شهرهاى زیر25 هزار نفر زمین ها براى ساخت واحدهاى یک، دو و سه طبقه و به سه نفر واگذار مى شود ، افزود: این سه نفر وقتى پروانه ساخت از شهردارى اخذ کنند، پول آماده سازى و محوطه سازى به شهردارى پرداخت مى شود.
نیکزاد گفت: در این شهرها 10 میلیون ریال(یک میلیون تومان) وام آماده سازى را هم روى ساخت اضافه می شود و 150 میلیون ریال( 15 میلیون تومان) به منظور ساخت پرداخت مى شود که کارى بسیار ارزشمند است.
به گفته وزیر مسکن وشهرسازی ، در شهرهاى بالاى 25 هزار نفر جمعیت و شهرهاى جدید هم که نیاز به آماده سازى زمین است ، مانند گذشته 10 میلیون ریال(یک میلیون تومان) از مردم دریافت مى کنند و 10میلیون ریال(یک میلیون تومان) هم بانک مى دهد و 140 میلیون ریال(14میلیون تومان) نیز وام طبق گذشته براى ساخت پرداخت مى شود.
وی اضافه کرد :هر کس بخواهد برای سه نفر خانه بسازد، از دولت سه فقره وام150 میلیون ریالی( 15 میلیون تومانى) دریافت خواهد کرد.
نیکزاد ادامه داد: در مواردی که آماده سازی زمین به صورت پروژه جداگانه انجام نمی شود، بانک مسکن نسبت به پرداخت150 میلیون ریال( 15 میلیون تومان ) تسهیلات جهت ساخت مسکن به متقاضیان طی سه قسط اقدام خواهد کرد.
وزیرمسکن در همین رابطه افزود: تسهیلات مسکن مهر در سه مرحله پس از انجام پی 30 درصد کل تسهیلات، پس از اجرای سقف آخر 40 درصد کل تسهیلات و با اتمام سفت کاری 30 درصد باقیمانده تسهیلات پرداخت می شود.
نیکزاد دررابطه با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نیز اعلام کرد، براساس هماهنگی های انجام شده ، به افراد متقاضی برای ساخت مسکن در این بافت ها تسهیلات تعلق می گیرد.
وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص مسکن روستایی گفت : یک خط اعتباری هفت تریلیون و 500 میلیارد ریالی( 750 میلیارد تومانی ) برای مقاوم سازی روستایی در نظر گرفته شده است که با برنامه ریزی صورت پذیرفته، سالانه 200 هزار واحد روستایی مقاوم سازی می شود و تاکید کرد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این زمینه موفق عمل کرده است.
وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری که سالانه 200 هزار واحد روستایی مقاوم سازی می شود، افزود: برخی به این سخن ایراد گرفتند، اما اکنون این کار هر ساله انجام می شود.
۱۱ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۰۸
IRNA |